Fra Stiftelsens vedtekter:

Stiftelsens formål
Stiftelsens formål er å bidra til å fremme Rudolf Steiners livsverk.

Ved utdeling av midler fra Stiftelsen skal man særlig prioritere:
a. Bidrag til aktiviteter og prosjekter innenfor de forskjellige antroposofiske områder, slik som forskning, utvikling, fristilling av personer med spesielle forutsetninger for viktige oppgaver m.m.

b. Bidrag til antroposofisk arbeid mot offentligheten, slik som forlag, tidsskriftutgivelse, foredragsvirksomhet m.m. Bidrag skal primært gis for å initiere nye prosjekter og ikke til ordinær drift.

c. Stipender til gjennomføring av antroposofisk yrkesutdannelse eller videreutdannelse/spesialkurs.

Last ned som PDF-dokument

 

Forsiden | Om Rudolf Steinerstiftelsen | Vedtekter | Styret | For søkere