Stiftelsens opprettelse og utdelinger

Stiftelsen ble opprettet 30. januar 1978 ved gavebrev fra Betty og Sophus Clausen. Gjennom de følgendende år har Stiftelsen søkt å bidra til realisering av antroposofisk orienterte oppgaver og formål. Det har vært lagt vekt på prosjekter og initiativer som har en tilknytning til arbeidet i Norge. Likeledes har det vært bevilget studiebidrag/stipender til antroposofisk orienterte studiesteder hvor annen finansiering ikke har vært tilgjengelig.

Stiftelsens grunnkapital er kr 200.000,- og kan i henhold til bestemmelsene ikke røres. Utenom grunnkapitalen har det vært et ønske fra stifterne at den øvrige, disponible kapitalen skal benyttes til utdelinger og ikke bare rentene av kaptialen slik praksis er i de fleste gavestiftelser. Denne holdningen uttrykker en tillit til at virksomheten og dens formål vil være i stand til å tiltrekke seg nye, friske midler til fordel for antroposofiske initiativer. Dette har også vært styrets holdning og praksis i alle år. Styret har også med glede og takknemlighet kunnet konstatere at både store og små gaver er blitt tilført arbeidet gjennom årene.

De enkelte utdelinger har stort sett vært små siden Stiftelsens ressurser har vært begrensede. De fleste tildelinger har ligget mellom kr. 5.000,- og kr 15.000,-, men også mindre og større beløp som har vært utdelt.

En rekke institusjoner og virksomheter har gått sammen om en forsikringsordning hvor de har avgitt en premiefordel til Stiftelsen. Disse midlene har vært øremerket til sentrale antroposofiske oppgaver. Herav kan nevnes initiativ rettet mot offentligheten slik som bokutgivelser og seminarer, forskning og fordybelse i sentrale antroposofiske temaer, fristillelse av personer for spesielle oppgaver samt bidrag til Antroposofisk Selskap i Norge.

Om gavepenger

Gavepenger hører til de mest nyttige pengestrømmer i vårt samfunn. Hvis de er båret av en interesse og tro på det beste i menneskene, får de en stor virkning inn i fremtiden. Gaver er frie penger og krever ikke at tanker og energi hos mottakeren kobles til tilbakebetaling i form av renter og avdrag. De kan derfor stilles umiddelbart inn i en viljesstrøm for fremtiden. I pengenes verden har gaver noe til felles med vekstpreparater. De er virksomme selv om de foreligger i et relativt beskjedent omfang.

Likevel må vi si at vårt samfunn disponerer altfor lite gavepenger i forhold til de oppgaver vi bør løse for å gjøre verden til et bedre sted for kommende generasjoner. Dette gjelder i enda høyere grad de oppgaver som antroposofien kan inspirere til.

Stiftelsens sekretariat står gjerne til rådighet om noen ønsker å rådføre seg om utforming av testamente eller på annen måte forvaltning av midler som kan komme Stiftelsen og dens formål til gode. Styrets medle mmer kan også kontaktes direkte.

Rudolf Steinerstiftelsens kontonummer er følgende:
1254 05 01740


 

Forsiden | Om Rudolf Steinerstiftelsen | Vedtekter | Styret | For søkere