For søkere

Søknad om bidrag

For at søkere skal vite hvilke momenter som bør være med i en søknad og for å lette saksbehandlingen, har vi utarbeidet momentlisten nedenfor. Vi ber om at det redegjøres kortfattet for disse momentene, og at det som ikke passer inn i søknaden sløyfes. Send gjerne med et foto.

Praktiske opplysninger
Navn og adresse
Eventuell kontaktperson
Fødselsnummer eller foretaksnummer
Telefon - fax - e-post
Bankkonto


Informasjon om oppgaver og mål
Hovedformål/målsetting med tiltaket
Søkerne bes konkretisere hva de ønsker støtte til
Kort om vesentlige historiske/biografiske momenter
Referanser

Prosjektorganisering
Prosjektgruppe
Ansvarsfordeling

Tidsplan
Prosjektets/utdannelsens tidsplan
Når må du/dere ha svar fra oss?

Økonomi
Spesifisert kostnads- og inntektsbudsjett
Gjeldsoversikt
Egeninnsats i prosjektet
Hvilket beløp søkes det om?
Hvilke andre søknader om bidrag sendes?

Søknadsfrister
Styret har normalt fire møter i året. For å få en sak behandlet på det førstkommende styremøtet, må vi motta søknaden innen følgende datoer:

20. februar
20. mai
20. oktober

Søknad med vedlegg sendes enten elektronisk eller med postverket til:

Rudolf Steinerstiftelsen
v/ Arne Øgaard
Luenbakken 24
1538 Moss
e-post: aroegaa@online.no

 

Forsiden | Om Rudolf Steinerstiftelsen | Vedtekter | Styret | For søkere